Cotex Tak – en certifierad takläggare

Cotex Tak är en certifierad takläggare. Det innebär att vi har kunskapen och erfarenheten som behövs för att kunna ge dig ett tak som håller för en lång tid framöver.

En certifiering är din garanti för att allt går rätt tillväga. Från offerering till utfört jobb och fakturering. Det är också vår försäkran till dig att vi följer alla de lagar och regler som finns inom vår bransch.

Att anlita en certifierad takläggare ska kännas tryggt och säkert. Det är därför Cotex Tak är en certifierad takläggare. För din skull.

Genom att anlita en certifierad takläggare, får du de bästa förutsättningarna för att få ett professionellt utfört takarbete. Du som kund kan lita på att vi är duktiga, seriösa och yrkeskunniga i en bransch som länge präglats av rädsla för att råka ut för mindre trovärdiga aktörer.

Certifierad takläggare

Vill du veta mer? Tveka inte att slå oss en signal!